Rekvizīti

Nosaukums: biedrība “MB Club.lv”
Reģistrācijas numurs: 40008090036
Juridiskā adrese: Lavandu iela 11, Ķekavas novads
Banka: AS Swedbank
Bankas konts: LV08HABA0551010894234

E-pasts: info@mbclub.lv